Kogemus

Soome alkoholikaupluste keti Alko esindamine sarnaste kaubamärkide vaidlustamisel

Käosaar on esindanud edukalt Soome alkoholikaupluste ketti Alko Inc. mitmetes vaidlustes Tööstusomandi Apellatsioonikomisjonis, Harju Maakohtus ning Tallinna Ringkonnakohtus. Erinevad Eesti alkoholimüüjad, kelle teenuste tarbijate sihtgrupp on Soome tarbijad, soovisid registreerida oma nimele kaubamärke R-ALKO, E-ALKO, AlkoRalli, Alkopörssi. Need kõik sisaldavad Alco Inc kaubamärki ALKO, mis on Soomes üldtuntud. Vaidlused seisnesid peamiselt selles, kas kaubamärgid on äravahetamiseni sarnased ning kas sõna ‘alko’ on muutunud Eestis alkoholi müügiteenuste osas keelekasutuses tavapäraseks. Nii kohtueelses menetluses kui kohtus tunnistati hilisemad kaubamärgid sarnasteks ALKO kaubamärgiga. Kohtud leidsid, et sõna ‚alko’ tavapäraseks muutumine ei ole tõendatud. Tulemusena keelduti vaidlustatud kaubamärkide registreerimisest.

Otsus on kättesaadav siit

Tagasi

Kas mitteeristuvat tähist saaks kaubamärgina ...

Kaubamärgi peamine ülesanne on võimaldada tarbijal ilma segiajamiseta eristada kaubamärgiga tähistatud kaupu või teenuseid ühelt ettevõtjalt pärinevatena....

Registreeritud disainilahenduse omanik väljus...

Harju Maakohus rahuldas Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschafti (BMW, esindaja Patendibüroo KÄOSAAR) hagi Eesti ettevõtte Kostar Plus OÜ...

KÄOSAAR kaitses edukalt EESTI 200 kaubamärgi ...

MTÜ Eesti 200 võitis vaidluse kaubamärgi EESTI 200 registreerimise vastu esitatud menetluses tööstusomandi apellatsioonikomisjonis (edaspidi komisjon). Komisjon...