Inimesed

Kalev Käosaar

Euroopa kaubamärgi- ja disainivolinik, partner

Tallinn

Kalev Käosaar

Euroopa kaubamärgi- ja disainivolinik, partner

Tel: +372 6 379 484

E-post:

Kontor: Tallinn

Valdkonnad: Õigusteenused, kaubamärk, domeeninimi, disain, autoriõigus

Töökogemus:

Patendibüroo KÄOSAAR alates 1999

Eesti patendivolinik (kaubamärk, disain) alates 2004

Euroopa  kaubamärgi- ja disainivolinik alates 2004

Kalev Käosaar on Patendibüroo KÄOSAAR partner ja Tallinna kontori tegevjuht. Kalevi peamiseks tegevusvaldkonnaks on kaubamärkide registreerimise ja õiguskaitse küsimused, sealhulgas võltskauba leviku tõkestamise asjades klientide esindamine Maksu- ja Tolliametis ja politseis. Kalev on praktiseerinud 2004. aastal Taani patendibüroos ning läbinud erialase täiendkoolituse 2006. aastal USA patendibüroos. Kalevil on suured kogemused kaubamärkide registreerimisel rahvusvahelisel tasandil. Teda tunnustavad kaubamärgiõiguse eksperdina mitmed õigusturge hindavad väljaanded nagu World Trademark Review ja Best Lawyers.

Haridus:

Tartu Ülikool, magistrikraad õigusteaduses omandamisel

Tartu Ülikool, bakalaureusekraad õigusteaduses 2007

Audentese Kõrgem Ärikool, ärijuhtimise bakalaureus 2001

Keeled:

Eesti, inglise, vene

Liikmelisus:

Patendivolinike Koda

FICPI (International Federation of Industrial Property Attorneys)

AIPPI (International Association for the Protection of Intellectual Property)

Anneli Kapp

Euroopa kaubamärgi- ja disainivolinik, partner

Tartu

Anneli Kapp

Euroopa kaubamärgi- ja disainivolinik, partner

Tel: +372 7 383 051

E-post:

Kontor: Tartu

Valdkonnad: Õigusteenused, kaubamärk, disain, domeeninimi, autoriõigus, patent ja kasulik mudel

Töökogemus:

Patendibüroo KÄOSAAR alates 2002

Eesti patendivolinik (kaubamärk, disain) alates 2010

Eesti patendivolinik (patent, kasulik mudel) alates 2011

Euroopa kaubamärgi- ja disainivolinik alates 2011

Anneli Kapp on Patendibüroo KÄOSAAR partner ja Tartu kontori tegevjuht, kellel on töökogemus büroo kõigis valdkondades. Anneli on peamiselt spetsialiseerunud klientide nõustamisele vaidlustes ja lepingutega seonduvas, klientide kaubamärgiportfellide haldamisele ning tööstusdisainide registreerimisele ja õiguskaitse küsimustele. Samuti on Anneli olnud osaline büroo enamikes patendivaidlustes ning tegeleb ka patentide täiendava kaitse õigusalaste küsimustega. Lisaks on Anneli kontrolli all kaubamärkide, disainide ja kasulike mudelite kehtivusaegade pikendamine. Anneli peab loenguid Kõrgemas Kunstikoolis Pallas intellektuaalse omandi kaitse teemadel (alates 2011 aastast) ning on World Trademark Law Report online väljaande kaasautor.

Haridus:

Tartu Ülikool, magistrikraad õigusteaduses 2015

Tartu Ülikool, bakalaureusekraad õigusteaduses 2010

Tallinna Majanduskool, õigus spetsialiseerumisega tollindusele 2000

Keeled:

Eesti, inglise

Liikmelisus:

Patendivolinike koda

Eesti Juristide Liit

INTA  (International Trademark Association)

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, täiendav liige

 

Aivo Arula

Euroopa kaubamärgi- ja disainivolinik, partner

Tartu

Aivo Arula

Euroopa kaubamärgi- ja disainivolinik, partner

Tel: +372 7 383 051

E-post:

Kontor: Tartu

Valdkonnad: Patent ja kasulik mudel, kaubamärk, disain, domeeninimi

Töökogemus:

Patendibüroo KÄOSAAR alates 1993

Eesti Teaduste Akadeemia Erikonstrueerimisbüroo Tartu filiaal 1986 – 1992

 

Eesti patendivolinik (kaubamärk, disain) alates 2000

Euroopa kaubamärgi- ja disainivolinik alates 2004

Eesti patendivolinik (patent, kasulik mudel) alates 2015

Aivo Arula on Patendibüroo KÄOSAAR partner, kellel on üle 20- aastane kogemus tööstusomandi õiguskaitse valdkonnas. Aivo on kaubamärgiotsingute spetsialist. Ta on läbi aastate teostanud üle 7000 otsingu ja andnud nõustajana olulise panuse paljude täna tuntud kaubamärkide valikuprotsessis. Aivot tunnustab ühe Eesti juhtiva kaubamärgispetsialistina World Trademark Review. Tehniline kõrgharidus ja pikaajaline töökogemus insenerina teevad Aivost hinnatud nõustaja ka tööstusdisainide, patentide ja kasulike mudelite valdkonnas.

Haridus:

Tallinna Tehnikaülikool, mehaanikainsener, peenmehaanikaseadmete eriala, 1986

Rootsi Patendiamet, Täienduskoolitus, 1998

Keeled:

Eesti, inglise, vene

Liikmelisus:

Patendivolinike Koda

INTA (International Trademark Association)

Indrek Eelmets

Euroopa kaubamärgi- ja disainivolinik, partner

Tallinn

Indrek Eelmets

Euroopa kaubamärgi- ja disainivolinik, partner

Tel: +372 6 379 484

E-post:

Kontor: Tallinn

Valdkonnad: Õigusteenused, kaubamärk, domeeninimi, disain, autoriõigus

Töökogemus:

Patendibüroo Käosaar: alates detsembrist 2014

Advokaadibüroo Sorainen: 2007 – 2014

Patendibüroo Lasvet: 2000 – 2007

Eesti patendivolinik (kaubamärk, disain) alates 2004

Euroopa kaubamärgi- ja disainivolinik alates 2004

Indrek Eelmets töötab intellektuaalse omandi õiguse valdkonnas alates 2000. aastast. Indrek on hinnatud tööstusomandi ja autoriõiguse asjatundja, kes abistab kliente õiguskaitse küsimustes, lepingute sõlmimisel, läbirääkimistel ja vaidlustes. Tema kogemuse hulka kuulub kaubamärgiomaniku esindamine vaidluses, kus esmakordselt Eestis mõisteti kaubamärgi rikkujalt välja rikkumisega teenitud tulu. Samuti on tal laialdased teadmised domeenivaidluste valdkonnas. Ühena vähestest Eesti patendivolinikest on Indrekul pikaajaline töökogemus Eesti tipp-advokaadibüroos. Ta osales kaubamärgiseaduse väljatöötamisel ja on üks .ee Domeenivaidluste Komisjoni reglemendi koostajatest. Indrek on esinenud arvukatel koolitustel ja seminaridel ning avaldanud mitmeid intellektuaalse omandi teemalisi publikatsioone. Indrekut tunnustavad intellektuaalse omandi õiguse eksperdina mitmed õigusturge hindavad väljaanded nagu Chambers Europe, World Trademark Review,  Best Lawyers.

Haridus:

Tartu Ülikool, bakalaureusekraad õigusteaduses / ametlikult võrdväärne magistrikraadiga 2001

Keeled:

Eesti, inglise. Saab aru soome ja vene keelest

Liikmelisus:

Patendivolinike Koda

Eesti Interneti SA, Internetikasutajate Nõukoja Liige

Domeenivaidluste Komisjoni liige

Kristiina Aasna

Patendivolinik, partner

Tartu

Kristiina Aasna

Patendivolinik, partner

Tel: +372 7 383 051

E-post:

Kontor: Tartu

Valdkonnad: Patent ja kasulik mudel

Töökogemus:

Patendibüroo KÄOSAAR alates 2008

Eesti patendivolinik (patent, kasulik mudel) alates 2015

Kristiina Aasna on Patendibüroo KÄOSAAR partner ja patendivolinik, kes on spetsialiseerunud IT-alaste leiutiste õiguskaitsele. Samuti on Kristiina töövaldkonnaks elektroonika ja mehaanikaalaste leiutiste õiguskaitse, patendiotsingute läbiviimine, leiutiste uudsuse kontroll ja patendistaatuse otsingute läbiviimine. Kristiina nõustab ja abistab kliente nende leiutiste kaitsmisel üle kogu maailma. Muu hulgas tegeleb Kristiina patentide kehtivusaegade pikendamiste ja patendiõiguste üleminekutega.

Haridus:

Tartu Ülikool, magistrikraad info- ja teadmusjuhtimises 2017

Tartu Ülikool, bakalaureusekraad haridusteadustes 2008

Keeled:

Eesti, inglise

Liikmelisus:

Patendivolinike Koda

Kärt Kuuseväli

Pearaamatupidaja, Euroopa kaubamärgi- ja disainivolinik

Tartu

Kärt Kuuseväli

Pearaamatupidaja, Euroopa kaubamärgi- ja disainivolinik

Tel: +372 7 383 051

E-post:

Kontor: Tartu

Töökogemus:

Patendibüroo KÄOSAAR alates 2006

Eesti patendivolinik (kaubamärk, disain) alates 2017

Kärt Kuuseväli tegeleb büroo raamatupidamise, personali- ja finantsasjade korraldamisega. Kärt võitis tudengina 2007/2008 Swedbanki majandusstipendiumi ja 2012 saavutas ta Maksumaksjate Liidu konkursil majanduserialade magistritööde kategoorias kolmanda koha.

Haridus:

Tartu Ülikool, magistrikraad majandusteaduses 2012

Tartu Ülikool, bakalaureusekraad majandusteaduses (cum laude) 2008

Keeled:

Eesti, inglise

Liikmelisus:

Patendivolinike Koda

Adrien Renaudo

Euroopa patendivolinik

Tartu

Adrien Renaudo

Euroopa patendivolinik

Tel: +372 7 383 051

E-post:

Kontor: Tartu

Valdkonnad: Patent ja kasulik mudel

Töökogemus:

Patendibüroo KÄOSAAR alates 2018

Becker & Associés Practice, Pariis (patendivolinik, partner): 2014-2017

Médisup (ülikool, meditsiiniõpe; projektijuht), Pariis: 2009-2013

Robert Debré haigla (teadur), Pariis, 2008-2009

Euroopa patendivolinik alates 2018

Adrien Renaudo on Euroopa patendivolinik, kes on spetsialiseerunud keemia, meditsiini ning biotehnoloogia valdkonna Euroopa patenditaotluste ja rahvusvaheliste patenditaotluste õiguskaitsele. Enne Patendibürooga KÄOSAAR liitumist töötas Adrien 3 aastat ühes Prantsusmaa juhtivas patendibüroos Becker & Associés. Adrien nõustab ja abistab kliente nende leiutiste kaitsmisel üle kogu maailma. Ta viib läbi patentsuse ja tegevusvabaduse uuringuid, hindamaks leiutiste potentsiaali. Ta on ka väga kogenud Euroopa ja rahvusvaheliste patenditaotluste koostamises ning nende menetlemises.

Martin Jõgi

Euroopa kaubamärgi- ja disainivolinik

Tallinn

Martin Jõgi

Euroopa kaubamärgi- ja disainivolinik

Tel: +372 6 379 484

E-post:

Kontor: Tallinn

Valdkonnad: Õigusteenused, kaubamärk, domeeninimi, disain, autoriõigus

Töökogemus:

Patendibüroo KÄOSAAR alates veebruarist 2018

Justiitsministeerium 2017-2018

Patendibüroo Lasvet 2008-2016

Eesti patendivolinik (kaubamärk, disain) alates 2012

Euroopa kaubamärgi- ja disainivolinik alates 2012

Martin töötab intellektuaalse omandi õiguse valdkonnas 2008. aastast alates. Ta on kogenud ekspert kaubamärkide, domeeninimede, reklaami, kõlvatu konkurentsi ning tarbijakaitseõiguse ning  tööstusdisainide valdkonnas.

Martin abistab kliente erinevates intellektuaalse omandi õiguskaitse küsimustes, vaidlustes, läbirääkimistes ja lepingute sõlmimisel. Muu hulgas esindab Martin kliente vaidluste lahendamisel kohtus, Patendiametis, Tööstusomandi apellatsioonikomisjonis, Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametis, Maksu- ja Tolliametis võltskauba asjades ning domeenivaidlustes.

Enne KÄOSAARega liitumist töötas Martin Justiitsministeeriumis intellektuaalse omandi õiguse nõunikuna Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise raames. Selle käigus esindas ta Euroopa Liitu ja selle 28 liikmesriiki Ülemaailmse Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni (WIPO) komiteedes, osales Euroopa Liidu liikmesriikide intellektuaalomandi õiguse töögruppide juhtimisel Brüsselis ning õigusloome aruteludes Tallinnas ning Alicantes.

Haridus:

Tartu Ülikool, magistrikraad õigusteaduses omandamisel

Tartu Ülikool, bakalaureusekraad õigusteaduses 2010

Keeled:

Eesti, inglise. Saab aru soome, vene ning saksa keelest

Liikmelisus:

Eesti Juristide Liit

ANNIKI MEISTER

Patendivolinik

Tartu

ANNIKI MEISTER

Patendivolinik

Tel: +372 7 383 051

E-post:

Kontor: Tartu

Valdkonnad: Patent ja kasulik mudel

Töökogemus:

Patendibüroo KÄOSAAR alates 2017

KOPPEL Patendibüroo OÜ 2004 – 2017

Patendibüroo KÄOSAAR 1998 – 2004

Eesti Patendiamet 1995 – 1998

Eesti patendivolinik (patent, kasulik mudel) alates 2004

Anniki on Patendibüroo KÄOSAAR patendivolinik, kes on peamiselt spetsialiseerunud keemia, meditsiini ja biotehnoloogiaalaste leiutiste õiguskaitsele. Anniki peamiseks töövaldkonnaks on Euroopa patentide jõustamine.

Haridus:

Tartu Ülikool, füüsika-keemia teaduskond, keemia eriala (ametlikult võrdsustatud magistrikraadiga) 1983

CEIPI / EPI Basic Training in European Patent Law, 2015

EPO / EPI, “Praktika Intern, Module 1”, 2013

Keeled:

Eesti, inglise, saksa, vene, soome

Liikmelisus:

Patendivolinike Koda

Madis Paluoja

Äriõiguse nõunik

Tartu

Madis Paluoja

Äriõiguse nõunik

Tel: +372 7 383 051

E-post:

Kontor: Tartu

Valdkonnad: Õigusteenused

Töökogemus:

Patendibüroo KÄOSAAR alates 2012

Äriõiguse konsultant alates 2004

Pankrotihaldur 1999 – 2003

Madis Paluoja on Patendibüroo Käosaar nõunik äriühinguõiguse valdkonnas. Tema peamiseks töövaldkonnaks on ärinimede õiguskaitse ning õigusabi äriõiguse küsimustes äriühingu asutamisest kuni lõpetamiseni. Muu hulgas abistab Madis kliente äriühingute asutamise ja likvideerimise, osaluste müügi ja omandamise, restruktureerimise küsimustes. Samuti on Madisel laialdased kogemused äriühingute juhtimise nõustamisel, nt registritoimingud, üldkoosolekud,  kapitalimuudatused, aktsionäride või osanike vaheliste vaidluste lahendamine ning aktsionäride või osanike lepingute koostamine.

Haridus:

Õppinud Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas 2001-2006

Õppinud Tartu Ülikooli majandusteaduskonnas finantsjuhtimise erialal

Keeled:

Eesti, inglise, vene

Liikmelisus:

TriSmile klubi

Sirje Küünal

Assistent

Tartu

Sirje Küünal

Assistent

Tel: +372 7 383 051

E-post:

Kontor: Tartu

Töökogemus:

Patendibüroo KÄOSAAR alates 2007

Sirje Küünal abistab Patendibüroo KÄOSAAR patendivolinikke ja juriste nende igapäevatöös. Lisaks haldab Sirje büroo arhiivi.

Haridus:

Tartu Ülikool, inglise filoloogia 1978

Keeled:

Eesti, inglise, vene

Viktoria Adler

Assistent

Tallinn

Viktoria Adler

Assistent

Tel: +372 6 379 484

E-post:

Kontor: Tallinn

Töökogemus:

Patendibüroo KÄOSAAR alates 2015

AS DNB Pank – sekretär 2007-2012

Pindi Kinnisvara AS – sekretär 2006-2007

Viktoria Adler on Patendibüroo KÄOSAAR assistent, kelle ülesandeks on dokumendihalduse korraldamine ja igapäevase kontoritöö sujuvuse tagamine.

Haridus:

Lääne-Viru Rakenduskõrgkool, raamatupidamise eriala, 2000

Keeled:

Eesti, inglise, vene

MARI-ANNE LIBLIK

Assistent

Tartu

MARI-ANNE LIBLIK

Assistent

Tel: 372 7 383 051

E-post:

Kontor: Tartu

Töökogemus:

Patendibüroo KÄOSAAR alates 2016

Luisa Tõlkebüroo, juuniortõlkija 2009-2016

Mari-Anne Liblik abistab Patendibüroo KÄOSAAR patendivolinikke ja juriste nende igapäevatöös. Lisaks on Mari-Anne ülesandeks dokumendihalduse korraldamine ja kontoritöö sujuvuse tagamine.

Haridus:

Tartu Ülikool, magistrikraad arheoloogias 2017

University College London, vahetusüliõpilane, 2014/2015

Tartu Ülikool, BA klassikaline filoloogia, 2013

Keeled:

Eesti, inglise

Liikmelisus:

Korporatsioon Indla

Geidi Maidla

Assistent

Tartu

Geidi Maidla

Assistent

Tel: 372 7 383 051

E-post:

Kontor: Tartu

Töökogemus:

Patendibüroo KÄOSAAR alates 2021

Geidi Maidla on Patendibüroo KÄOSAAR assistent, kelle ülesandeks on dokumendihalduse korraldamine ja igapäevase kontoritöö sujuvuse tagamine. Lisaks abistab Geidi Patendibüroo KÄOSAAR patendivolinikke nende igapäevatöös.

 

 

Haridus:

Tartu Ülikool, bakalaureusekraad infokorralduses omandamisel

Keeled:

Eesti, inglise

Peeter Konks

IT juht

Tartu

Peeter Konks

IT juht

Tel: +372 7 383 051

E-post:

Kontor: Tartu

Töökogemus:

Patendibüroo KÄOSAAR alates 1993

Eesti Teaduste Akadeemia Erikonstrueerimisbüroo Tartu filiaal, insenerkonstruktor, arvutiseadmete väljatöötaja ja programmeerija, 1980 – 1993

Peeter Konks tegeleb büroo IT küsimustega ja arendab intellektuaalse omandi haldamise tarkvara.

Haridus:

Tallinna Tehnikaülikool, automaatikainsener 1978

Keeled:

Eesti, inglise, vene