Kogemus

Soome alkoholikaupluste keti Alko esindamine sarnaste kaubamärkide vaidlustamisel

Käosaar on esindanud edukalt Soome alkoholikaupluste ketti Alko Inc. mitmetes vaidlustes Tööstusomandi Apellatsioonikomisjonis, Harju Maakohtus ning Tallinna Ringkonnakohtus. Erinevad Eesti alkoholimüüjad, kelle teenuste tarbijate sihtgrupp on Soome tarbijad, soovisid registreerida oma nimele kaubamärke R-ALKO, E-ALKO, AlkoRalli, Alkopörssi. Need kõik sisaldavad Alco Inc kaubamärki ALKO, mis on Soomes üldtuntud. Vaidlused seisnesid peamiselt selles, kas kaubamärgid on äravahetamiseni sarnased ning kas sõna ‘alko’ on muutunud Eestis alkoholi müügiteenuste osas keelekasutuses tavapäraseks. Nii kohtueelses menetluses kui kohtus tunnistati hilisemad kaubamärgid sarnasteks ALKO kaubamärgiga. Kohtud leidsid, et sõna ‚alko’ tavapäraseks muutumine ei ole tõendatud. Tulemusena keelduti vaidlustatud kaubamärkide registreerimisest.

Otsus on kättesaadav siit

Tagasi

Kaubamärgi AVIATOR registreerimisest keeldumi...

Patendiamet järeldas kaubamärgi AVIATOR (vt. ka Ray Ban AVIATOR päikeseprillid) ekspertiisis, et AVIATOR on päikeseprillide, prillide jms....

KÄOSAAR vaidlustas edukalt Rehvid24 kaubamärg...

Eesti juhtiv rehvide jae- ja hulgimüüja Rehvid24 OÜ võitis vaidluse Patendiametiga kaubamärgi Rehvid24 registreerimise üle. Patendiamet keeldus...

Kaubamärgi PARTNERKAART registreerimisest kee...

Patendiamet jõudis kaubamärgi ekspertiisi käigus seisukohale, et tähis PARTNERKAART ei ole registreeritav, põhjendades keeldumist sellega, et kaubamärgil puudub...