Sõna Käosaar on seitsmetäheline tervik. Esimene täht koosneb vertikaalpostist, mille kõrguse keskel on perpendikulaarne rõhtühendus, mis jaguneb kaheks 120° kraadise nurgaga kaldjooneks. Teine täht koosneb vertikaaltelje suhtes sümmeetrilisest kolmnurgast, mille alumised sisenurgad on 70° ja haarad on pikendatud alla täiskõrguseni ning ringikujulistest täppidest mõlemal pool kolmnurga ülanurka. Kolmas täht on ringi kujuline. Neljas täht koosneb 8 trajektoori mööda joonistatud kurvist, mis algab ülal paremal, keskosa läbides mööda alumist ringi paremale ja lõpeb avatuna all vasakul. Viies täht koosneb vertikaaltelje suhtes sümmeetrilisest kolmnurgast, mille alumised sisenurgad on 70° ja haarad on pikendatud alla täiskõrguseni. Kuues täht koosneb vertikaaltelje suhtes sümmeetrilisest kolmnurgast, mille alumised sisenurgad on 70° ja haarad on pikendatud alla täiskõrguseni. Seitsmes täht koosneb vertikaalpostist, millele on liidetud poole kõrguse ulatuses sirgjoontega pikendatud poolring, mille toeks on kagu suunal 120° kaldjoon, mis ulatub paunast vertikaalposti alumise jooneni.

„Jantravoorid päädisid eluleeme külvetit - hai nitrus mu peenvalu ta laeva. Hiil tääkles es puusalu oli meelahkmel.“

Tänapäeval sõltub toote edukus paljuski sellest, kas see on oma välimuselt uudne ja atraktiivne. Seetõttu kulutavad ettevõtjad üha enam toote ja selle pakendi väliskuju arendamisse. Välimuselt uudse toote või pakendi kuju saab kaitsta tööstusdisainilahenduse registreerimisega.

Oleme kogenud ja usaldusväärne partner tagamaks disaini igakülgne kaitse. Meie disaini valdkonna teenuste alla kuuluvad:

  • Tööstusdisaini uudsuse otsingud
  • Tööstusdisaini  registreerimine Eestis, Euroopa Liidus ja rahvusvaheliselt, sh abistamine õiguskaitse seisukohalt korrektsete disainikujutiste ettevalmistamisel ja töötlemisel
  • Tööstusdisaini  loomise ja kasutamise alane nõustamine, lepingute koostamine ja ülevaatamine
  • Kliendi esindamine vaidlustes seoses tööstusdisaini õiguskaitsega