Uudised

Euroopa ühtne patendikohus alustab 2023. aastal

Pildi autor Sang Hyun Cho platvormilt Pixabay

Ühtne patendikohus (UPC) on rahvusvaheline kohus, mis hakkab tegelema kohtuvaidlustega, mis on seotud ühtse toimega patendisüsteemiga liitunud riikide Euroopa patenti ja ühtset patenti puudutavate rikkumis- ja tühistamismenetlustega.

Täpsemalt kuuluvad UPC haldusalasse: 1) ühtse toimega Euroopa patendid, 2) patendiga kaitstud toote kohta väljastatud täiendava kaitse tunnistused, 3) Euroopa patendid, mis ei ole UPC lepingu jõustumise kuupäevaks veel kehtivust kaotanud või mis on välja antud pärast seda kuupäeva  ning 4) Euroopa patendi taotlused, mida ei ole UPC lepingu jõustumise kuupäevaks veel välja antud või mis on esitatud pärast seda kuupäeva.

Ühtse patendikohtu eesmärk lisaks õiguskindluse suurendamisele on patentide kehtivuse ja rikkumisega seotud vaidluste lahendamisega parandada patendiõiguste teostamist, pakkuda kaitset põhjendamatute nõuete vastu ja menetleda patentide tühistamist.

Üheks Euroopa ühtse patendikohtu kohtunikuks on nimetatud Harju Maakohtu kohtunik Kai Härmand, kes valmistas ette Eesti liitumist ühtse patendikohtu lepinguga 2013. aastal ning aitas läbi rääkida Põhja- ja Baltimaade regisonaalse divisjoni asutamist 2015. aastal. Eestis asuv ühtse patendikohtu esimese astme kohus on Harju Maakohus.

Praeguse tegevuskava kohaselt alustab UPC tegevust 1. juunil 2023.

 

Rohkem infot ühtse patendi ja patendikohtu kohta saad Patendibüroo KÄOSAAR patendivolinikelt.

Tagasi

KÄOSAARE patendivolinikud pakuvad IP Scan ja ...

Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) on juba mitmendat aastat vahendanud väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele intellektuaalomandi registreerimise...

“IAM Research 2024: Patent 1000” tunnustas KÄ...

IAM Research 2024 on nimetanud patendibürood KÄOSAAR ühena maailma juhtivatest patendibüroodest, sealjuures eraldi ära märkidesmeie patendivolinikke Kristiina...

Leiutamisest ja leidlikkusest

Kui möödunud nädalavahetusel sai Maamessil imetleda erinevaid põllutöömasinaid, siis on olnud aegu, kui maaharimine pole alati olnud...