Uudised

Euroopa ühtne patendikohus alustab 2023. aastal

Pildi autor Sang Hyun Cho platvormilt Pixabay

Ühtne patendikohus (UPC) on rahvusvaheline kohus, mis hakkab tegelema kohtuvaidlustega, mis on seotud ühtse toimega patendisüsteemiga liitunud riikide Euroopa patenti ja ühtset patenti puudutavate rikkumis- ja tühistamismenetlustega.

Täpsemalt kuuluvad UPC haldusalasse: 1) ühtse toimega Euroopa patendid, 2) patendiga kaitstud toote kohta väljastatud täiendava kaitse tunnistused, 3) Euroopa patendid, mis ei ole UPC lepingu jõustumise kuupäevaks veel kehtivust kaotanud või mis on välja antud pärast seda kuupäeva  ning 4) Euroopa patendi taotlused, mida ei ole UPC lepingu jõustumise kuupäevaks veel välja antud või mis on esitatud pärast seda kuupäeva.

Ühtse patendikohtu eesmärk lisaks õiguskindluse suurendamisele on patentide kehtivuse ja rikkumisega seotud vaidluste lahendamisega parandada patendiõiguste teostamist, pakkuda kaitset põhjendamatute nõuete vastu ja menetleda patentide tühistamist.

Üheks Euroopa ühtse patendikohtu kohtunikuks on nimetatud Harju Maakohtu kohtunik Kai Härmand, kes valmistas ette Eesti liitumist ühtse patendikohtu lepinguga 2013. aastal ning aitas läbi rääkida Põhja- ja Baltimaade regisonaalse divisjoni asutamist 2015. aastal. Eestis asuv ühtse patendikohtu esimese astme kohus on Harju Maakohus.

Praeguse tegevuskava kohaselt alustab UPC tegevust 1. juunil 2023.

 

Rohkem infot ühtse patendi ja patendikohtu kohta saad Patendibüroo KÄOSAAR patendivolinikelt.

Tagasi

Taasavati arendus- ja innovatsiooniosaku toet...

22. märtsil avanesid Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse (varasemad EAS ja KredEx) pakutavate innovatsiooniosaku ja arendusosaku taotlusvoorud. Innovatsiooniosak...

Kaubamärkide võrdlemise alused

Kanal2 saates Õhtu! kajastati hiljuti kaubamärgivaidlusi, kus kaubamärgiomanikud on – vahel võidukalt, vahel mitte – leidnud sarnasusi...

World Trademark Review tunnustus

World Trademark Review, üks maailma juhtivaid kaubamärgialaseid väljaandeid, on avaldanud oma 2022. aasta piirkondlikud soovitused kaubamärgikaitse valdkonnas....