Uudised

Taasavati arendus- ja innovatsiooniosaku toetusmeede

22. märtsil avanesid Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse (varasemad EAS ja KredEx) pakutavate innovatsiooniosaku ja arendusosaku taotlusvoorud.

Innovatsiooniosak

Innovatsiooniosaku eesmärgiks on toetada ettevõtjate koostööd erinevate teadusasustuste, katselaborite või intellektuaalomandi ekspertidega (sh patendivolinikega). Toetatavateks tegevusteks on nt prototüübi valmistamine, patendi, kasuliku mudeli või tööstusdisainilahenduse õiguskaitsealane  nõustamine ja registreerimine jm.

Innovatsiooniosaku toetusmeetme kaudu on võimalik saada toetust kuni 7500 eurot ning kuni 80% ulatuses projekti kogumaksumusest. Kokku jagatakse innovatsiooniosakuna välja 3,2 miljonit eurot.

Innovatsiooniosaku kohta saab rohkem infot EAS-i kodulehelt.

Arendusosak

Arendusosaku eesmärgiks on toetada ettevõtjate koostööd teadusasustuste, katselaborite või intellektuaalomandi ekspertidega (sh patendivolinikega), et luua uuenduslik ning kõrgemat lisandväärtust pakkuv toode, teenus või tehnoloogia ning taotleda sellele kaitset näiteks kas patendi, kasuliku mudeli või tööstusdisainilahenduse registreerimisega. Arendusosakut saab kasutada ka toetatava tegevuse elluviimiseks vajalike materjalide soetamiseks ning arendustöötaja palkamiseks.

Arenduseesmärkidel on võimalik saada toetust kuni 35000 eurot ning kuni 70% ulatuses projekti kogumaksumusest. Kokku jagatakse arendusosakuna välja 6,5 miljonit eurot.

Arendusosaku kohta saab rohkem infot EAS-i kodulehelt.

Kes saab toetusmeetmeid kasutada?

Nutika spetsialiseerumise ehk teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse (TAIE) fookusvaldkondadega seotud lahenduse arendamiseks mõeldud osakute taotlejaks saab olla Eesti äriregistrisse kantud väikese või keskmise suurusega ettevõtja. Neid toetusmeetmeid saab taotleda kuni kaks korda, kuid taotleja ei tohi olla viimase kolme aasta jooksul saanud vähese tähtsusega abi enam kui 200 000 euro ulatuses. NB! Toetusmeetme taotleja ei tohi alustada projektiga seotud tegevusi ega võtta kohustusi nimetatud tegevuste elluviimiseks enne toetusmeetme taotluse esitamist.

Mis on TAIE?

TAIE arengukava eesmärgiks on suurendada Eesti teaduse, arendustegevuse, innovatsiooni ja ettevõtluse koostöös Eesti ühiskonna heaolu ning majanduse tootlikkust. Selle eesmärgi saavutamiseks pakutakse konkurentsivõimelisi ja püsivaid lahendusi Eesti ning laiemas pildis maailma arenguvajadustele. Arendusosaku ja innovatsiooniosaku eesmärgiks on suurendada ettevõtete innovatsioonivõimekust ning toetada ettevõtete ja teadus- ja arendusasutuste vahelist koostööd.

TAIE fookusvaldkondadeks on digilahendused igas eluvaldkonnas, tervisetehnoloogiad ja -teenused, kohalike ressursside väärindamine ning nutikad ja kestlikud energialahendused.

Kuidas toetusmeetme taotlus esitada?

Kui vajad abi arendus- või innovatsiooniosaku taotlemise projekti koostamisega või kui vajad tööstusomandi registreerimiskulude kohta hinnapakkumist, siis pöördu julgesti Patendibüroo KÄOSAAR patendivolinike poole, kirjutades aadressile info@kaosaar.ee.

Tagasi

WIPR LEADERS 2023: Anneli Kapp’i on tunnustat...

World Intellectual Property Review (WIPR) on nimetanud patendibüroo KÄOSAAR partnerit, Anneli Kappi, maailma juhtivate intellektuaalomandi (IO) juristide...

Meie Euroopa patendivolinik, Adrien Renaudo, ...

2023. aasta juunis toimus Euroopa patendisüsteemis suurim muudatus enam kui 45 aasta vältel – nimelt uue ühtse...

Elon Musk muutis Twitteri logo

Elon Musk teatas, et muutunud on suhtlusvõrgustiku Twitter logo.  Senise logo, kus on kujutatud sinist lindu (millest...