Uudised

VKE Fond on avatud 2023. aasta taotlusteks

Alates 23. jaanuarist on Euroopa Liidu väikese ja keskmise suurusega ettevõtetel võimalus taas taotleda rahalist toetust VKE Fondist oma tööstusomandi õiguste (kaubamärgid, disainilahendused, patendid) kaitsmiseks.

Toetuse saamiseks tuleb EUIPO lehel logida sisse VKE Fondi kontole ning esitada vastav taotlus koos käibemaksukohustuslasena registreerimise tõendi, ettevõtte pangatõendi ning volitusega, kui ettevõtja kasutab patendivoliniku teenust VKE Fondist vautšeri saamiseks.

VKE Fondist toetuse saamise menetlus kestab kuni 15 tööpäeva ning selle rahuldamise korral tuleb vautšer aktiveerida ehk hüvitist taotleda kahe kuu jooksul. Kasutusaja pikendamine on võimalik kuni kahe kuu võrra. Piirkondlikud, riiklikud ja Euroopa Liidu tasandil registreeritavate kaubamärkide ja disainilahenduste lõivudest hüvitatakse kuni 1000 eurot, kuid mitte enam kui 75% lõivude summast. Euroopa Liidu väliselt registreeritud kaubamärkide ja disainilahenduste lõivudest hüvitatakse kuni 1000 eurot, kuid mitte enam kui 50% lõivude summast. Vautšerit saab kasutada EUIPOs registreeritavate kaubamärkide ja disainilahenduste taotluslõivudeks, registreerimis-, avaldamise ja avaldamise edasilükkamise lõivudeks. Eesti Patendiametis saab vautšerit kasutada näiteks kaubamärkide ja disainilahenduste taotlemise lõivude ja täiendava klassi lõivude puhul. Rahvusvahelise kaubamärgi või disainilahenduse registreerimisel WIPOs saab vautšerit kasutada põhilõivude, märkimislõivude ning hilisema märkimise lõivudeks.

Alles pärast toetuse taotluse rahuldamist saab alustada näiteks kaubamärgi või disainilahenduse registreerimisprotsessiga, seega on oluline, et ettevõte enne vautšeri saamist toiminguid ei teeks. Lisaks on oluline rõhutada, et esmalt tuleb lõivud ettevõtjal endal tasuda ning alles seejärel saab taotleda hüvitist vastavalt tegelikult tasutud lõivudele. Tavapäraselt laekub EUIPOst hüvitis ettevõtja pangakontole ühe kuu jooksul.

EUIPO VKE Fondi toetusmeede kestab 8. detsembrini. Sellegi poolest tuleb meetmest huvitatud ettevõtetel meeles pidada, et fondi rahalised vahendid on piiratud ning toetusi jagatakse “kes ees, see mees” põhimõttel.

 

VKE Fondi toetust saab kasutada ka Patendibüroo KÄOSAAR volinike abil kaubamärke ja disainilahendusi registreerides.

Tagasi

Kas Eesti lippu või selle värvikombinatsiooni...

Eesti Vabariigi aastapäeva eel on kohane rääkida riiklike sümbolite, ennekõike lipu ja selle värvikombinatsiooni, kasutamisest intellektuaalses omandis....

Euroopa patente saab nüüd jõustada ka Gruusia...

31. oktoobril 2019 sõlmis Gruusia Euroopa Patendiametiga lepingu, mis jõustub 15. jaanuaril 2024, võimaldades alates nimetatud kuupäevast...

Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete toet...

Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) vahendab juba mitmendat aastat VKE Fondi poolt pakutavat väikese ja keskmise suurusega...