Uudised

VKE Fondi toetustel intellektuaalomandit kaitsma

2021. aastal nägi ilmavalgust Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) uus toetuskava „Ideas Powered for Business“, mille üheks eesmärgiks on SME Fund (VKE Fondi) kaudu aidata Euroopa Liidu väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid (VKE) intellektuaalomandi kaitsmisel, pakkudes selleks rahalist tuge.

2022. aastal on huvi olnud siiani nii suur, et esialgselt planeeritud toetused said juba septembris ära kasutatud ning programm suleti. Novembri alguses avati taotlusleht siiski uuesti ning sel aastal saab toetust küsida kuni 16. detsembrini. Toetuskava järgi on kaubamärgi- ja tööstusdisainitaotluste jaoks eraldatud 25 miljonit ning patenditaotluste jaoks 1 miljon eurot. Toetust antakse „kes ees, see mees“ põhimõttel. 13. detsembri seisuga on taas ära kasutatud kaubamärkide ja tööstusdisainide registreerimise toetamiseks planeeritud vahendid, kuid patentide registreerimisega kaasnevate kulude hüvitamist saab veel taotleda.

VKE fondist on võimalik rahalist toetust saada Euroopa Liidus asutatud väikestel ja keskmise suurusega ettevõtetel, kuid taotluse võib esitada VKE nimel lisaks ettevõtte omanikule ka volitatud töötaja või esindaja (nt patendivolinik). Sõltumata taotluse esitajast, kantakse toetus üle siiski otse ettevõttele. Toetust on võimalik saada vaid uue kaubamärgi-, tööstusdisaini- või patenditaotluse esitamisel, varasemalt esitatud taotlusi ei hüvitata. Samuti ei ole võimalik toetusmeedet korduvalt kasutada.

 

Täiendava info saamiseks olete oodatud pöörduma meie kaubamärgivolinike poole.

Tagasi

Kas Eesti lippu või selle värvikombinatsiooni...

Eesti Vabariigi aastapäeva eel on kohane rääkida riiklike sümbolite, ennekõike lipu ja selle värvikombinatsiooni, kasutamisest intellektuaalses omandis....

Euroopa patente saab nüüd jõustada ka Gruusia...

31. oktoobril 2019 sõlmis Gruusia Euroopa Patendiametiga lepingu, mis jõustub 15. jaanuaril 2024, võimaldades alates nimetatud kuupäevast...

Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete toet...

Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) vahendab juba mitmendat aastat VKE Fondi poolt pakutavat väikese ja keskmise suurusega...