Uudised

VKE Fondi toetustel intellektuaalomandit kaitsma

2021. aastal nägi ilmavalgust Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) uus toetuskava „Ideas Powered for Business“, mille üheks eesmärgiks on SME Fund (VKE Fondi) kaudu aidata Euroopa Liidu väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid (VKE) intellektuaalomandi kaitsmisel, pakkudes selleks rahalist tuge.

2022. aastal on huvi olnud siiani nii suur, et esialgselt planeeritud toetused said juba septembris ära kasutatud ning programm suleti. Novembri alguses avati taotlusleht siiski uuesti ning sel aastal saab toetust küsida kuni 16. detsembrini. Toetuskava järgi on kaubamärgi- ja tööstusdisainitaotluste jaoks eraldatud 25 miljonit ning patenditaotluste jaoks 1 miljon eurot. Toetust antakse „kes ees, see mees“ põhimõttel. 13. detsembri seisuga on taas ära kasutatud kaubamärkide ja tööstusdisainide registreerimise toetamiseks planeeritud vahendid, kuid patentide registreerimisega kaasnevate kulude hüvitamist saab veel taotleda.

VKE fondist on võimalik rahalist toetust saada Euroopa Liidus asutatud väikestel ja keskmise suurusega ettevõtetel, kuid taotluse võib esitada VKE nimel lisaks ettevõtte omanikule ka volitatud töötaja või esindaja (nt patendivolinik). Sõltumata taotluse esitajast, kantakse toetus üle siiski otse ettevõttele. Toetust on võimalik saada vaid uue kaubamärgi-, tööstusdisaini- või patenditaotluse esitamisel, varasemalt esitatud taotlusi ei hüvitata. Samuti ei ole võimalik toetusmeedet korduvalt kasutada.

 

Täiendava info saamiseks olete oodatud pöörduma meie kaubamärgivolinike poole.

Tagasi

Trademark Lawyer Magazine tunnustus

Trademark Lawyer Magazine, üks maailma juhtivaid tööstusomandialaseid ajakirju, on avaldanud oma 2022. aasta piirkondlikud soovitused intellektuaalomandi kaitse...

VKE Fond on avatud 2023. aasta taotlusteks

Alates 23. jaanuarist on Euroopa Liidu väikese ja keskmise suurusega ettevõtetel võimalus taas taotleda rahalist toetust VKE...

Euroopa ühtne patendikohus alustab 2023. aast...

Ühtne patendikohus (UPC) on rahvusvaheline kohus, mis hakkab tegelema kohtuvaidlustega, mis on seotud ühtse toimega patendisüsteemiga liitunud...